Į specialųjį pedagogą ir/arba loogopedą kreipiasi mokytojas ir/arba tėveliai, kai vaikas daro sistemingas, pasikartojančias klaidas rašto darbuose, niekaip neįsisavina tam tikrų matematikos veiksmų atlikimo, trūksta suvokimo per pasaulio pažinimo ar istorijos pamokas. 

Sunkumų gali kilti ne vien įsisavinant konkrečias žinias, bet ir sukaupiant dėmesį, atgaminant jau turimas žinias. Taip pat sėkmingai mokytis trukdo elgesio ir emocijų problemos. 

Tėveliai gali kreiptis į specialistus bet kokiu jiems rūpimu klausimu. Specialusis pedagogas, logopedas ar kiti specialistai atlikę vaiko ugdymosi tyrimą, įvertins, ar jo klaidų pobūdis yra dėl galimų tam tikrų sutrikimų (pvz., foneminės klausos sutrikimo, dėmesio sutrikimo, ar kt.). Mokyklos specialistai, esant reikalui nukreips į Pedagoginę - psichologinę tarnybą, o darželio specialistai nukreips į Vaiko raidos centrą.