Specialiojo pedagogo funkcijos:

 

  • Atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, atitinakntį jų amžių.
  • Nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą mokykloje.
  • Bendradarbiauti su mokytojais, auklėtojais, tėvais ir kitais specialistais, sudarant pritaikytą arba individualią ugdymo programą. 
  • Padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas.
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, auklėtojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

 

Specialusis pedagogas dirba su vaikais, turinčiais intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.