Logopedo funkcijos:

  • Įvertina vaikų kalbos raidą;
  • Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
  • Veda specialiąsias pratybas individualiai ar grupėmis;
  • Teikia informaciją, konsultuoja pedagogus bei tėvus;
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje;
  • Konsultuojasi su kitomis specialųjį ugdymą kuruojančiomis institucijomis.

 

Logopedas dirba su įvairiais fonetiniais kalbėjimo (garsų tarimo), sklandaus kalbėjimo, fonologiniais kalbos (skaitymo, rašymo) sutrikimais, kalbos neišsivystymu ir kitais sutrikimais.