Kalbėjimo sutrikimai:

Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai:

Dislalija

Dizartrija

 

Sklandaus kalbėjimo sutrikimai:

Mikčiojimas

Lėtakalbystė ir greitakalbystė

 

Balso sutrikimai:

Hipernosinumas

Disfonija

 

Kalbos sutrikimai:

Fonologiniai kalbos sutrikimai:

Dislalija

Dizartrija

 

Kalbos neišsivystymas:

Kalbos išraiškos sutrikimas

Kalbos suvokimo sutrikimas

 

 

Specifiniai mokymosi sutrikimai:

Rašymo ir skaitymo

Matematikos